Annonsera

Priser
 

Annonspris 9:50 kr / spaltmm

Helsida 14 900 kr

Halvsida 7 900 kr

Kvartssida 3 950 kr

4-färgstillägg 1 kr / spaltmm (min 750 kr)
 

Rabatter

Annonsering i alla nummer under ett kalenderår:
10% rabatt

Annonsering i alla nummer under ett kalenderår med samma annons:
20% rabatt

Information

TidningsformatTabloid

Spaltbredd48 mm

Spalthöjd360 mm

gallery/skärmavbild 2020-03-06 kl. 15.11.15